13 juni 2024

Het Weer in Klundert

Hoe is het Weer in Klundert

Wat zegt solvabiliteit over een onderneming?

Ik kreeg laatst een vraag of ik kon uitleggen wat solvabiliteit precies is. Gelukkig heb ik hier tijdens mijn studie meerdere malen in moeten verdiepen. Wat dit kengetal precies inhoudt is het volgende. Het is eigenlijk niks anders dan de draagkracht van een bedrijf. Het geeft namelijk de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen weer. Eigen vermogen spreekt denk ik wel voor zich. Vreemd vermogen is het bedrijf dat iemand anders inverteert in jouw bedrijf. Dit kengetal geeft weer hoe groot het risico is dat een geldverstrekker loopt bij een investering. Hier verwacht diegene dan ook een soort van vergoeding voor, ook wel rente genoemd.

Het moet wel in balans zijn

solvabiliteitHiermee bedoel ik niet dat de verhouding tussen vreemd vermogen en eigen vermogen 50/50 moet zijn. Slim is om meer eigen vermogen in de organisatie te hebben als vreemd vermogen. Wanneer er plotseling schulden afgelost moeten worden moet dan natuurlijk wel gebeuren met eigen geld. Vandaar dat banken ook kijken naar dit kengetal, samen met de liquiditeit en rentabiliteit. Deze drie kengetallen geven weer hoe ‘gezond’ een bedrijf is.

Wil jij dit ook berekenen voor jouw bedrijf, bezoek de website solvabiliteit.eu dan maar eens. Hier ga je dan ook zeker iets aan hebben. Hert wijst zich allemaal vanzelf.