28 mei 2024

Het Weer in Klundert

Hoe is het Weer in Klundert

veiligheidscoördinator TMB

Veiligheidscoördinator TMB: onmisbaar bij ieder bouwproject

Bij de werkzaamheden van een bouwproject moet je op heel veel zaken tegelijk letten. Niet alleen in de fase van het ontwerp, maar ook als de bouw daadwerkelijk van start gaat. Je kunt dan altijd een beroep doen op de diensten van een veiligheidscoördinator TMB. Deze toezichthouder zorgt er niet alleen voor dat de regels duidelijk zijn, maar dat de risico’s op de werkplaats ook zo klein mogelijk zijn. Op deze manier kan iedereen veilig werken en is er veel minder kans op ongevallen. Een veiligheidscoördinator TMB aanstellen is dan ook echt een must. 

veiligheidscoördinator TMB

Wat doet een veiligheidscoördinator TMB?

Je kunt via G4S Safety Solutions een veiligheidscoördinator TMB instellen die je helpt met allerlei zaken rondom de verschillende fases van een bouwproject. G4S heeft jarenlange ervaring in de bouw en veiligheidscoördinatie en dus kun je altijd een beroep doen op de expertise. Wat zijn de voordelen die de aanstelling van een veiligheidscoördinator TMB met zich meebrengt? Het belangrijkste voordeel is dat de risico’s al tijdens de ontwerpfase in beeld kunnen worden gebracht. Zo kunnen veel ongevallen worden voorkomen, omdat je simpelweg op de risico’s kunt anticiperen. 

veiligheidscoördinator TMB

Wat zijn de taken van een veiligheidscoördinator TMB? In de eerste plaats zal hij het bouwteam ondersteunen waar hij kan. Verder is hij verantwoordelijk voor het regelen van vergaderingen omtrent de coördinatiestructuur. Verder inspecteert de veiligheidscoördinator TMB ook tijdelijke mobiele bouwplaatsen en worden ontwerpen en bouwplannen goed geanalyseerd.  Verder stelt hij verslagen op, analyseert hij werksituaties en is hij verantwoordelijk voor het opstellen van een veiligheids- en gezondheidsplan.