13 juni 2024

Het Weer in Klundert

Hoe is het Weer in Klundert

Wat is het NBBE?

Alle brandweeropleidingen van organisaties als G4S Training & Safety zijn gecertificeerd volgens een bepaalde norm. Deze norm is van het NBBE, het Nederlands Bureau Brandweerexamens. Wat is het NBBE en wat zijn de taken van dit bureau? Het NBBE zorgt ervoor om de uitvoering en afneming van een rijksexamen op het gebied van brandweerzorg goed verlopen. Daarnaast is ook de ontwikkeling en de organisatie van de examens voor brandweerzorg en rampenbestrijding in handen van de NBBE. Omdat de opleidingen van G4S Training & Safety voldoen aan de norm van het NBBE ligt de kwaliteit van de opleidingen altijd hoog.

Dit zijn de bevoegdheden van het NBBE

Het NBBE heeft nog meer bevoegdheden. Zo kunnen zij certificaten afgeven, de uitslag van een examen vaststellen en de Minister van Veiligheid en Justitie adviseren. De focus van NBBE ligt ook op het ontwikkelen en beschikbaar stellen van expertise als het gaat om de examinering van opleidingen (zoals van G4S) op het gebied van brandweerzorg en rampenbestrijding. Het NBBE onderhoudt sterke banden met veel partijen in het veiligheidsveld. Zo kan altijd het beste naar boven worden gehaald. 

Om ervoor te zorgen dat de opleidingen en cursussen van de hoogste kwaliteit blijven, plant het NBBE ook kwaliteitscontroles tijdens de opleidingen. Ook worden er veel evaluaties gepland met opleidingen, examinatoren en NBBE-beoordelaars om zo altijd up-to-date te blijven over de ontwikkelingen binnen het veiligheidsveld.